Humla at dogshouse perfect P1750627

Rasspecifika Avels-Strategier för Tibetansk Mastiff

Svenska Kennelklubben har som ett led i att stötta och utvärdera rasklubbarnas och uppfödarnas avelsarbete ställt krav på alla rasklubbar att skriva fram sina Rasspecifika Avels Strategier (RAS). Där i skall klubbarna beskriva rasens historia, nutid och hur man avser att rikta aveln för att på sikt bevara rasen och rasens hälsa. För en uppfödare är RAS ett styrmedel som ger stöd då man skall välja avelshundar. Efter några år utvärderar klubbarna hur rasens hälsa utvecklats och tar därefter ut ny riktning för sitt avelsarbete.

Klicka för att hitta RAS för TM