Humla at dogshouse perfect P1750627

MH test med TM

Vad är MH?

Så här beskrivs MH på Södertälje brukshundsklubbs hemsida:

 

"Hundens beteenden beskrivs i olika situationer där bl.a. hundens agerande mot människor beskrivs i en intensitets-skala. Hunden blir inte godkänd eller underkänd i mentalbeskrivning men givetvis är vissa reaktioner bättre än andra med avseende på avel, dressyr eller annat som hunden kan tänkas användas till. 

 

 

 

 

För att göra ett MH måste hunden vara minst 12 månader."   

 

 

 

Ozo gör inofficiellt MH med långlina

Bod Khyi och MH

Första gången jag gjorde MH med TM gjorde jag det med hunden i långlina. Ozo testades och resultatet blev, p.g.a långlinan inte officiellt registrerat. Vid samma tillfälle testades två andra TM utan lina oh deras resultat blev officiellat och registrerades i SKKs databas.

 
Att delta vid och lära mer om MH övertygade mig om att MH skulle kunna bli ett t bra verktyg för mig att en dag utvärdera min avel. Jag blev också övertygad om att MH skulle kunna ge en bra beskrivningav rasens grundbeteenden och utvecklingen av dessa över tid. Ju fler TM som testas desto bättre. Om när så många som 30-40 är testade kan man skapa en rasprofil i form av ett spindeldiagram. Då har man ett bra verktyg för en långsiktig uppföljing av rasens mentala utveckling.

 

Sommaren 2010 anordnade jag det första MH i kennel Bod Khyis regi. Även denna gång på Södertälje BHK. En orsak till att vara där är deras skickliga och professionella testledare och beskrivare en annan orsak är att MH-banan är inhägnad. För oss som har en ras som plötsligt kan få för sig att på egen hand vandra iväg på en egen pickning ger det en känsla av säkerhet.

9 Tibetanska mastiffer deltog. Av dessa kom 8 från Bod Khyi.  
Hösten 2017 anordnads uppfödar MH i Bod Khyis krets. 7 TM beskrevs. Två från vår kennel. Den här gången höll vi till utanför Enköping och arrangemanget ordnades av Rottweilerklubben. Kunniga testledare och beskrivare också här och inhägnad bana igen. 

 

2010 Bod Khyi Dom Ransi
2010 Bod Khyi Dom Ransi

Bod Khyis hundar forts.

En mentalbeskrivning kan inte vara bra eller dålig. Den är bara som den är, en beskriv-ning av din hund i några situationer.

2007

Mitt intryck av Ozo stämde bra med testet. Han är mycket svår-provocerad, han visar ingen aggression, han är lite feg och backar hellre än slåss. Sånt han inte förstår vill han titta på men på avstånd, därefter förstår han. Ozo avskyr raketer och samma sak är det  med pistolskott.


2010
Polaris och Aquilas reaktioner var också väntade. Aquila som är snabb till flykt-reaktion men också snabb att avreagera och få kontroll visade verkligen vara just sån på sitt test. Polaris som jag uppfattar mer som en stadig och lätt-hanterlig TM förvånade en smula i ointresse att ta kontakt med främmande människor. Viking var en postiv över-raskning. Här fanns inte det minsta aggressivitet utan bara ett visst mått av osäkerhet som vi kan hjälpa honom med genom att förklara hur livet ter sig och ge honom miljöträning i varierade miljöer.

Bod Khyi Dom Otso i närkontakt 2010
2017 Bod Khyi Dom Ursa
2017 Bod Khyi Dom Ursa

Intresserad av MH med din TM ?

 

Hör gärna av dig till mig om du vill prata MH för TIbetansk mastiff.

 

 

2017  Bod Khyi Sierras Tsho Koori
2017 Bod Khyi Sierras Tsho Koori
Viking kontrollerar spöken 2010

Vad jag tyckte mig se

2010 hittade jag inga reaktionsmönster som tydligt var specifika för hane eller tik. Jag hittade inga reaktions-mönster som var specifika för unga eller lite äldre hundar. Jag hittade inget som kunde härledas till ursprung, dvs. någon av kullarna specifikt. Istället hittade jag några tendenser som i stor utsträckning stämde för alla 12 hundar. Det var_ 

 

  • De uppvisade lågt intresse för dragkamp.
  • De uppvisade ingen vilja till gripande vid jakt.
  • De uppvisade relativt lågt jaktintresse.
  • De följer med i vad som händer på avstånd, läser av och bryr sig sen inget vidare.
  • De uppvisar hot och aggressionsbeteenden i liten omfattning.
  • De uppvisar låg aktivitetsgrad vid påtvingad passivitet.
  • Vid överraskningar visar de snabb reaktion men läser av och släpper sen snabbt intresset. De har förstått kort och gott. Få eller inga  kvardröjande reaktioner finns kvar efter det.

Avslutning

Det är viktigt att tänka på att hunden inte blir godkänd eller underkänd i en mental-beskrivning. Givetvis är vissa reaktioner bättre än andra med avseende på avel, dressyr eller annat som hunden kan tänkas användas till. MH skiljer sig från ras till ras då det visar rasbundna egenskaper. Det är är typiskt för tibetansk mastiff skulle vara en rejäl avvikelse för låt oss säga en pudel.

 

Svenska kennelklubben utarbetar just nu en ny slags beskrivning för beteenden och mentala egenskaper som är tänkt att passa fler raser än bruksraserna. Det är troligt att en TM skulle utföra detta test med ett resultat som vore lättare att tolka. I väntan på att det testet utarbetas anser jag att vi med TM kan använda oss av MH. 

Bod Khyi Dom Bearak 2010

Bod Khyi hundar med känd mental status

I Sverige har 20 TM känd mental status. De här kommer från eller lever på kennel Bod Khyi :
Bod Khyi Skarma Polaris
Bod Khyi Skarma Aquila 
Bod Khyi Dom Simus
Bod Khyi Dom Ransi 
Bod Khyi Dom Otso
Bod Khyi Dom Ursa
Bod Khyi Dom Bearak 
Bod Khyi Sierras Tsho Koori
Sierras' Viking He Who Travelled
Mimayin Kyon Na WA 
Dionysos to Bod Khyi Brave & Proud 

Bod Khyi Ser Zar 
Bod Khyi Ser Talayeh 
Magma Chambers I´Jempa
 

Bilder från MH

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.