Humla at dogshouse perfect P1750627

Avelsstrategi

 • Bod Khyi följer SKK avelsrekommendationer för Tibetansk mastiff.
 • Bod Khyi följer SKKs krav på sund avel.
 • Bod Khyi strävar efter att behålla den klassiska typen av rasen.
 • Bod Khyi  strävar efter avel med fenotypiskt (utseendemässigt) lika men i stor utsträckning genotypiskt olika hundar i syfte att bredda den genetiska variationen och ändå behålla rasens exteriör och psyke.  Målet är att inavelsgraden skall hållas låg
 •  Bod Khyi vill om möjligt vänta med att para en tik till närmare 3 års ålder. Rasen mognar sent och så dags har tikens (och hennes syskons) eventuella brister hunnit visa sig.  
 • Bod Khyi  använder samma tik maximalt två gånger i aveln för att inte begränsa rasens genpol.  
 • Bod Khyi använder samma hane max två gånger i sin egen avel för att inte begränsa rasens genpol. 
 • Bod Khyi  upprepar inte en föräldrakombination för att inte begränsa rasens genpol. Men har ändå gjort det en gång då inget annat var möjligt. Ett undantag som får bekräfta regeln.
 • Bod Khyi  kan berätta om sina skäl bakom val av avelskombinationer. 
 • Bod Khyi  redogör till sina valpköpare för alla kända förtjänster och brister hos avelsdjuren samt deras förfäder och släktingar. 
 • Bod Khyi redovisar kullarnas hälsoutveckling under livet baserat på tillgänglig fakta från ägare samt registrerad information i SKK databas.
 • Bod Khyi informerar ägaren till hanar som nyttjats i kennels avel om avkommornas utveckling, hälsa och utvärdering av kullen. 
 • Bod Khyi strävar efter ett aktivt och prestigelöst samarbete med uppfödare såväl i Sverige som utomlands.