Humla at dogshouse perfect P1750627

                                                                                                                 Photographer of standing dogs is mr Don Messerschmidt who generously shared  the photo with me. Thanks! 

Välkommen till Bod Khyi!
Här kan du läsa om våra hundar och om rasen. 
Valparna har fötts - följ deras utveckling på valp-sidan

Puppies from Bod Khyi Momo litter 6 weeks old. Born Jan 27:th
Puppies from Bod Khyi Momo litter 6 weeks old. Born Jan 27:th

Tibetansk Mastiff är en välpälsad hund med tusenåriga anor. Lugn, stillsam och till synes sovandes ligger den på sin post, men skenet bedrar. Inom bråkdelen av en sekund är hunden färdig att vakta sitt territorium. Möter du en Tibetansk Mastiff är det svårt att vara oberörd av den magnifika exteriören och det värdiga uppträdandet. Det är en ras att fascineras över, en ras att älska. 

Rasen är en boskaps- och vakthund med mytomspunnen historia, stor intelligens och integritet. Noggrann socialisering utvecklar den till att bli en fungerande och mycket älskad familjehund. Väljer man att leva med en tibetansk mastiff vid sin sida måste man lära känna rasens egenheter och leva i samklang med dem.
En Tibetansk mastiff uppfostrar man inte, en tibetansk mastiff lär man sig förstå. 

till valpsidan
to puppypage.

Uppfödare av tibetansk mastiff

Bacchus 5 years old
Bacchus 5 years old

Bod Khyi Supports a Free Tibet!

Här kan du läsa om 102 TMs vardagsbeteende. Klicka på bilden!

Klicka på bannern ovan för mer information.

News - Nyheter