Humla at dogshouse perfect P1750627

EN RAS MED MÅNGA ANSIKTEN

Dar Shing Jo-Jo
Durettos Snow Crisp / Asti

EN RAS MED MÅNGA NAMN

 

Tibetan Mastiff – engelska
Do-Khyi - tibetanska

Tsang Kyi - tibetanska

Dogue du Tibet -franska

Tibetaanse Mastiff - holländska

Tiibetinmastiffi - finska

Tibetskà Doga - tjeckiska

Dogue do Tibete - portugisiska

Perro Tibetano -spanska

Mollossi del Tibet - italiensk

Zang Ao – kinesiska

Do Khyi – tyska

Do khyi- polska

Tiibeti Mastif - estniska

Sierras' Disa Joy to Bod Khyi