Humla at dogshouse perfect P1750627

På Kennel Bod khyi har hittills fötts fem kullar och vi betraktar oss som en ung kennel. Vi har levt med Tibetansk mastiff sedan 2003 och våra kullar föddes 2008, 2009, 2014, 2018 och 2020.  

Kullarna döptes till till Bod Khyi Skarma  (Stjärna)(2008), Bod Khyi Dom (Björn) (2009), Bod Khyi Sierras Tsho (Sierras Färger) (2014), Bod Khyi Ser (Guld) 2018 samt Bod Khyi Khawa (Snö) 2020.  Klicka på menyn för valpkullarna så får du se dem och fortlöpande utvärderingen av dem.  

De flesta av våra valpar är höft och armbågs-röntgade. Kanske för att kenneln återbetalar ett i förväg fastställt belopp då röntgen är genomförd och inrapporterad till SKK. Det är ett sätt för oss att ta ansvar för och kunna följa upp vår avel.

Vi har sedan vi började uppfödning redovisat valpkullarnas hälstatus samt eventuella sjukdom och defekter som kan ha uppkommit (förutsatt att vi informerats om det).  Jag har anledning att tro att utfallet på alla kennlar ser ungefär ut som hos oss. Jag påstår i alla fall det tills andra bevisar motsatsen. Stenen är kastad - våga visa valpuppföljning. Återkoppla till din uppfödare så denne kan göra ett seriöst avelsarbete .

Sierras' Disa Joy to Bod Khyi mamma till Bod Khyi Sierras Tsho kullen 2014

Disa 2 år gammal

Sierras' Disa Joy to Bod Khyi, mamma till Bod Khyi Ser kullen 2018

Disa 6 år gammal
Disa 6 år gammal

Durettos Snow Crisp - mamma till Bod Khyi Skarma kullen 2008

Durettos Snow-Crisp / Asti

Dar Shing Juqes - mamma till Bod Khyi Dom kullen 2009

Dar Shing Juqes / Chiva

Mimayin Kyon Na WA,
Mamma till Bod Khyi Khawa Kullen 2020