MH test med TM

Vad är MH?

Ozo gör inofficiellt MH med långlina

Så här beskrivs MH på Södertälje brukshundsklubbs hemsida:

 

"Hundens beteenden beskrivs i olika situationer där bl.a. hundens agerande mot människor beskrivs i en intensitets-skala. Hunden blir inte godkänd eller underkänd i mentalbeskrivning men givetvis är vissa reaktioner bättre än andra med avseende på avel, dressyr eller annat som hunden kan tänkas användas till. 

 

 

 

 

För att göra ett MH måste hunden vara minst 12 månader."   

 

 

 

Kennel Bod Khyi och MH

Första gången jag gjorde MH med TM gjorde jag det med hunden i långlina. Ozo testades och resultatet blev, p.g.a långlinan inte officiellt registrerat. Vid samma tillfälle testades två andra TM utan lina oh deras resultat blev officiellat och registrerades i SKKs databas.

 
Att delta vid och lära mer om MH övertygade mig om att MH skulle kunna bli ett t bra verktyg för mig att en dag utvärdera min avel. Jag blev också övertygad om att MH skulle kunna ge en bra beskrivningav rasens grundbeteenden och utvecklingen av dessa över tid. Ju fler TM som testas desto bättre. Om när så många som 30-40 är testade kan man skapa en rasprofil i form av ett spindeldiagram. Då har man ett bra verktyg för en långsiktig uppföljing av rasens mentala utveckling.

 

Sommaren 2010 anordnade jag det första MH i kennel Bod Khyis regi. Även denna gång höll vi till vid Södertälje Brukshundsklubb. En orsak till att vara där är deras skickliga och professionella testledare och beskrivare en annan orsak är att MH-banan är inhägnad. För oss som har en ras som plötsligt kan få för sig att på egen hand vandra iväg på en egen pickning ger det en känsla av säkerhet.


9 Tibetanska mastiffer deltog. Av dessa kom 8 från min kennel eller uppfödning. Testet genomfördes i slutet av juli 2010.   

 

Bod Khyis hundar

Ozo, Polaris, Aquila, Viking samt 5 av Chivas valpar hör nu till de 12 MH beskrivna TM i Sverige. I Finland görs hösten 2010 MH beskrivning av ett flertal TM. Har vi tur kan våra resultat läggas samman och utgöra grunden till ett första rasdiagram.

Bod Khyis hundar forts.

  1. En mentalbeskrivning kan inte vara bra eller dålig. Den är bara som den är, en beskriv-ning av din hund i några situationer.

Mitt intryck av Ozo stämde bra med testet. Han är mycket svår-provocerad, han visar ingen aggression, han är lite feg och backar hellre än slåss. Sånt han inte förstår vill han titta på men på avstånd, därefter förstår han. Ozo avskyr raketer och samma sak är det  med pistolskott.

Polaris och Aquilas reaktioner var också väntade. Aquila som är snabb till flykt-reaktion men också snabb att avreagera och få kontroll visade verkligen vara just sån på sitt test. Polaris som jag uppfattar mer som en stadig och lätt-hanterlig TM förvånade en smula i ointresse att ta kontakt med främmande människor. Viking var en postiv över-raskning. Här fanns inte det minsta aggressivitet utan bara ett visst mått av osäkerhet som vi kan hjälpa honom med genom att förklara hur livet ter sig och ge honom miljöträning i varierade miljöer.

Bod Khyi Dom Otso i närkontakt 2010

Vill du också göra MH med din TM ?

 

Hör gärna av dig till mig om du vill prata om MH för TIbetansk mastiff.
Du kan också kontakta Södertälje Brukshundsklubb för att få veta mer om hur man gör för att genomföra MH hos dom.

 

Min förhoppning är att nästa sommar eller sommaren därefter, anordna MH för TM från min uppfödning och för kennelns hundar samt för andra TM ägare som är intresserade.

 

 

Sammanställning av flera års MH

Då jag fick resultaten av testet 2010 gjorde jag en sammanställning och i den sammanställningen lade jag också in de officiella MH som jag kände till gjorts med tibetansk mastiff tidigare. Min redovisning utgör ingen som helst profil för rasen. Underlaget är alltför litet.Men det är intressant läsning och det går att ana rastendenser. Du ser mer genom att öppna upp underrubriken "sammanställning av 12 MH".

Viking kontrollerar spöken 2010

Vad jag tyckte mig se

Jag hittade inga reaktionsmönster som tydligt var specifika för hane eller tik. Jag hittade inga reaktions-mönster som var specifika för unga eller lite äldre hundar. Jag hittade inga reaktionsmönster som kunde härledas till ursprung, dvs. någon av kullarna specifikt. Istället hittade jag några tendenser som i stor utsträckning stämde för alla 12 hundar. Det var;

 

  • De uppvisade lågt intresse för dragkamp.
  • De uppvisade ingen vilja till gripande vid jakt.
  • De uppvisade relativt lågt jaktintresse.
  • De följer med i vad som händer på avstånd, läser av och bryr sig sen inget vidare.
  • De uppvisar hot och aggressionsbeteenden i liten omfattning.
  • De uppvisar låg aktivitetsgrad vid påtvingad passivitet.
  • Vid överraskningar visar de snabb reaktion men läser av och släpper sen snabbt intresset. De har förstått kort och gott. Få eller inga  kvardröjande reaktioner finns kvar efter det.

 

Avslutning

Det är viktigt att tänka på att hunden inte blir godkänd eller underkänd i en mental-beskrivning. Givetvis är vissa reaktioner bättre än andra med avseende på avel, dressyr eller annat som hunden kan tänkas användas till. MH skiljer sig från ras till ras då det visar rasbundna egenskaper. Det är är typiskt för tibetansk mastiff skulle vara en rejäl avvikelse för låt oss säga en pudel.

 

Svenska kennelklubben utarbetar just nu en ny slags beskrivning för beteenden och mentala egenskaper som är tänkt att passa fler raser än bruksraserna. Det är troligt att en TM skulle utföra detta test med ett resultat som vore lättare att tolka. I väntan på att det testet utarbetas anser jag att vi med TM kan använda oss av MH. 

Bod Khyi Dom Bearak 2010

Bilder från MH 2007 och 2010

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.