Avelsstrategi

 • Bod Khyi  strävar efter avel med fenotypiskt (utseendemässigt) lika men i stor utsträckning genotypiskt olika hundar i syfte att bredda den genetiska variationen och ändå behålla rasens exteriör och psyke. 
 •  Bod Khyi vill om möjligt vänta med att para en tik till närmare 3 års ålder. Rasen mognar sent och så dags har tikens (och hennes syskons) eventuella brister hunnit visa sig.  
 • Bod Khyi  använder samma tik maximalt två gånger i aveln för att inte begränsa rasens genpol.  
 • Bod Khyi använder samma hane max två gånger i sin egen avel för att inte begränsa rasens genpol.
 • Bod Khyi följer SKKs krav på sund avel.
 • Bod Khyi  upprepar inte en föräldrakombination för att inte begränsa rasens genpol.
 • Bod Khyi  berättar om sina skäl bakom val av avelskombinationer. 
 • Bod Khyis avelsdjur är såväl höft- som armbågsröntgade och ögonlysta.
 • Bod Khyi  redogör för sina valpköpare för alla kända förtjänster och brister hos avelsdjuren samt deras förfäder och släktingar.
 • Bod Khyi informerar ägaren till hanar som nyttjats i kennels avel om avkommornas utveckling, hälsa och utvärdering av kullen.
 • Bod Khyi strävar efter ett aktivt och prestigelöst samarbete med uppfödare såväl i Sverige som utomlands.