Humla at dogshouse perfect P1750627

Colour. Not yet available in English

Tre grundfärger

En tibetansk mastiff kan ha en av tre grundfärger;
- helt svart
- helt guldfärgad
- svart & tan färgad.

Var och en av grundfärgerna kan också vara
blekt.
- svart bleks till blå
- guld bleks till creme
- svart & tan blekstill blå & gold.


Därtill kan det ibland, men mycket sällan också födas helt bruna tibetanska mastiffer.

Grundfärg, blekning och brunhet är de tre grundgenerna för färg hos vår ras.

 

Tanfärgen, eller teckningen hos tibetansk mastiff varierar från mörk rödbrun till en ljus nästan cremefärgad nyans. Dessutom förekommer hos alla färgvarianter i olika omfattning också vita tecken på bröst och tassar. 

 

De första mastiffer som kom till västerlandet från Tibet, Nepal och Ladak var, säger källorna, i huvudsak svarta eller svart & tanfärgade.  Men det finns tecken på att den blå färgen verkar vara något mer vanlig bland hundar med ursprung i Nepal o södra delen av Himalaya området än i andra trakter.

Vilken färg en valp skall få bestäms alltså av tre gener. 1 genen för grundfärg, 2 genen för blekning och
3 genen för brunt. Varje gen finns i 2 exemplar hos hunden, en från mamma o en från pappa. Färgen hos valpen beror på vilken kombinationer av dessa 3 genpar som valpen ärvt. Vad vi vet nu så förekommer genen för grundfärg i tre varianter, genen för blekning och genen för brunt i två varianter vardera. Men, kunskapen om färgnedärvning utvecklas hela tiden.

 

Grundläggande genetik säger att det finns anlag som är starka/dominanta och endast behöver finnas i enkel uppsättning hos valpen för att komma till uttryck i färgen. Andra anlag är svaga/recessiva och måste finnas i dubbel uppsättning för att komma i uttryck i valpens färg.

 

 

A – agouti genen som styr grundfärgen. 

As – anlaget för svart  (mest dominant av de tre grundfärgerna)

Ay – anlaget för guld   (mitt emellan)

At - anlaget för svart & tan (mest recessiv av grund-färgerna)

 

Varje hund är bärare av 2 av dessa alleler. Då kan man tänka sig två av samma anlag eller en av två olika.    
As/As en hund som ser svar ut 
As/Ay  en hund som ser svart ut men som bär anlag för 
guld.
As/At en hund som ser svart ut men bär anlag för svart & tan
Ay/Ay en hund som ser gul ut 
Ay/At  ser guld ut men bär anlag för black o tan 
At/At   är black o tan

 

 

 

D - genen för färgens täthet

D – dense genen som styr tätheten hos färgen.
Full färg fås om den dominanta genen finns representerad men bleker/diluterar färgen om den recessiva genen finns i dubbel uppsättning.  
D – dominant gen för full pigmentering
d -  recessiv gen för blekning

Varje hund är bärare av 2 av dessa gener. Då kan man tänka sig två av samma allel eller en

av två olika.
DD – en hund med full pigmentering 
Dd – en hund med full pigmentering 
dd – en hund med blekt pigmentering

 

 

 

B - genen för riklig svärta

B -genen som styr förekomsten av rik svärta. 
Ger rik svärta i det svarta om den dominanta genen finns representerad men ger färgen till brunt om den recessiva genen finns i dubbel uppsättning. Varje hund är bärare av 2 av dessa alleler. Då kan man tänka sig två av samma allel eller en

av två olika.

B/B rikt svart hund utan anlag för brunblekning

B/b rikt svart hund med anlag för brunblekning

b/b bleker svart färg till brunt

 

En svart mastiff kan då vara  av denna genotyp   
ASAS DD BB 
En svart & tan masttiff  kan då vara av denna genotyp 
atatDD BB
En blå kan då vara av denna genotyp ASASdd BB
En blå & gold kan vara av denna genotyp atatdd BB
En golden kan vara av denna genotyp AYAYDD BB
En cremefärgad kan vara av denna genotyp AYAYdd BB
En brun kan vara av denna genotyp ASASDDbb
En brun och tan kan vara av denna genotyp atatDD bb 

 

Men ovanstående kombinationer är ju bara några exempel på alla de varianter som kan uppstå. I själva verket kan ger dessa tre gener och deras alleler ge upphov till 54 olika varianter av genuppsättningar (genotyper) för färg hos mastiffen. Det ger inte 54 olika färger för vissa av färgvarianterna ser likadana ut (fenotypen).

Vid dubbla recessiva anlag

Om hunden får dubbla recessiva gener från både D och B anlagen uppstår en färg som kallas dubbel diluted. Den är ovanlig och anses hos flera hundraser vara behäftad med andra icke önskvärda sjukdomsanlag. Hos TM finns inga bevis för att så är fallet. Men många av de färger som då uppstår är inte önskvärda i standarden. Brun, leverfärgad, lilac, creme, vit....

 

As/As  d/d b/b 

As/At  d/d b/b

As/Ay d/d b/b

Ay/ay d/d b/b

Ay/at d/d b/b

at/at  d/d b/b

 

Mystiska saker händer
Kombinationer av två black & tan har gett svarta valpar

Ett helt oväntat resultat av ovanstående. Der förklaras med att ibland syns tan färgen på hunden endast som ett par hårstrån under svansen eller tassarna och därför förvånas vi.
Andra menar att detta är ett bevis på att vi ännu inte till fullo förstår oss på hur färgen nedärvs hos den tibetanska mastiffen. Kanske finns det en recessivt svart färg också?

Black Princess från Kennel Sundari är svart.
Remu från kennel Shang Yu´s är röd.
Lamto från kennel Durettos är svart & tan
Asti är blå & guld
Zoja en TM med riklig svärta.
Aneta från Tjeckien. En crémefärgad TM.